Arbetsterapeutisk rådgivning och intyg

Om rådgivning och intyg:

Som arbetsterapeut med många års erfarenhet kan jag ge dig tips och råd för att enklare klara av och underlätta din vardag.
Rådgivningen kan handla om praktiska tips och idéer som kan förenkla för dig. Det kan handla om tips om ergonomi eller råd kring bra hjälpmedel.
Jag kan även skriva intyg för t.ex. bostadsanpassning, eller andra arbetsterapeutiska intyg.