Volymmätning

Om volymmätning:

För att du skall få en uppfattning om storleken på ditt ödem och hur ödemet förändras över tid bör du låta göra en inmätning av ditt lymfödem.
Vid volymmätning mäter vi omkretsen på din svullna arm eller ben och omvandlar sedan måtten med en matematisk formel till milliliter. Så jämför vi måtten mellan din friska arm eller ben och ödemsidan. På så sätt kan du hålla koll på förändringar och på effekten av behandlingen.