Deep Oscillation

Om Deep Oscillation:

Detta är en patenterad och skonsam behandlingsmetod där man pulserar ett elektromagnetiskt fält med låg frekvens, som åstadkommer vibrationer i vävnaden.
Med Deep oscillation kan man komma åt djupare i vävnaden. Används framför allt när ödemet har omvandlats till fibros. Deep Oscillation används direkt på patientens hud eller via behandlaren som då samtidigt kan ge manuellt lymfdränage.