Behandling vid ödem

Lymfterapi – Behandlingar jag erbjuder

Lymfterapi är ett samlingsnamn för olika behandlingar för dig som har lymfödem. All behandling är i hög grad anpassad efter dig, dina behov och ditt ödem. Tillsammans kan vi lägga upp en behandlingsplan, för bästa resultat, eller så kan du bara komma och njuta av en behandling och känna att ditt ödem minskar och du känner dig piggare.

Volymmätning

För att du skall få en uppfattning om storleken på ditt ödem och hur ödemet förändras över tid bör du låta göra en mätning av ditt lymfödem.

Manuellt lymfdränage (MLD)

Är en sorts mjuk massage, som görs relativt ytligt, där huden sträcks för att stimulera lymfkapillärernas små öppningar och därigenom öka flödet i lymfsystemet.

Bandagering

Efter behandlingen med manuellt lymfdränage bör man bandagera, för att få en längre effekt av det ökade lymfflödet.

Lymftejpning

Efter behandlingen med manuellt lymfdränage bör man bandagera, för att få en längre effekt av det ökade lymfflödet.

Kompressionsplagg

För att i längden hålla ner ödemet behöver du ha speciella kompressionsplagg tex. armstrumpa eller benstrumpa.

Arbetsterapeutisk rådgivning & intyg

Som arbetsterapeut med många års erfarenhet kan jag ge dig tips och råd för att enklare klara av och underlätta din vardag.

Apparatbehandling

Deep Oscillation

Deep Oscillation är en patenterad och skonsam behandlingsmetod där man pulserar ett elektromagnetiskt fält, med låg frekvens, som åstadkommer vibrationer i vävnaden.

LymphaTouch®

LymphaTouch® är ett medicinsk-tekniskt behandlingshjälpmedel för att minska svullnad och smärta vid primära och sekundära lymfödem.