Lymftejpning

Om lymftejpning:

Efter manuellt lymfdränage kan man behandla med lymftejpning vilket görs med en speciell tejp för att stimulera lymfsystemet och öka lymfflödet.
Lymftejp kallas även Kinesiotejp och är en vävd specialtejp. Tejpningen görs för att stimulera lymfsystemet och för att öka lymfflödet och på så sätt öka bortforslingen av lymfvätska och slaggprodukter mot ett område som har bättre flöde. Tejpen gör mest nytta om du samtidigt är fysiskt aktiv då tejpen då lyfter i huden och åstadkommer en liknande effekt som vid manuellt lymfdränage. Tejpen kan sitta kvar 3 – 5 dagar.