Egenvårdsutbildning

Utbildningar jag erbjuder

Utbildning i egenvård är en viktig del i behandlingen för att ta hand om ditt lymfödem/ödem
och jag erbjuder enstaka delar eller ett helt koncept. Att få kunskap om ditt ödem och ditt
funktionshinder är avgörande för att du skall förstå hur du skall genomföra egenvården och
varför det är viktigt med egenvård. Du kommer att få både muntlig och skriftlig information.
Varje tillfälle tar ca 1 timme och 15 minuter och undervisningen sker i första hand i grupp.
Du kan i vissa fall komma enskilt. Utbildningarna kan även genomföras digitalt.

Lymfskola

Grunden och första delen innefattar medicinsk kunskap om lymfsystemet och dess uppbyggnad, olika behandlingsmetoder och lite om hur behandlingarna går till.

Egenvårdsskola

Här får du en kort repetition om lymfsystemet och vad du kan göra själv för att förbättra din situation genom bl.a. enkla egenstrykningar.

Bandagerings- och kompressionsskola

Bandagering och kompression är hörnstenarna i din behandling och här får du framför allt lära dig teori kring detta.

Hudvårdsskola

Då huden är en viktig del av vårt lymfsystem får du kunskaper om hur du sköter den på bästa sätt för att undvika komplikationer som t.ex. Rosfeber (erysipelas).