Arbetsterapeutiska intyg

Om arbetsterapeutiska intyg:

Då jag är legitimerad arbetsterapeut kan jag hjälpa dig med olika typer av intyg. Det kan gälla intyg för bostadsanpassning, ansökan om personlig assistent (LSS), eller kanske intyg till arbetsgivare eller försäkringskassan för att söka arbetstekniska hjälpmedel.