Manuellt lymfdränage (MLD)

Om manuellt lymfdränage:

Detta är en sorts mjuk massage, som görs relativt ytligt, där huden sträcks för att stimulera lymfkapillärernas små öppningar och därigenom öka flödet i lymfsystemet.
Genom det ökade flödet hjälper man systemet att transportera bort vätskan som samlats i den svullnade vävnaden och som är grunden till ödemet.
Det är viktigt att skilja på manuellt lymfdränage och lymfmassage. Lymfmassage utförs av icke legitimerad personal, oftast massörer, och fungerar oftast mycket bra om man inte har en lymfödemdiagnos.