Kunskap och erfarenhet som gör skillnad.

För mig är det viktigt att du alltid känner dig trygg med såväl vår plan som att du får en snabb och effektiv behandling. Tillsammans hittar vi en lösning som passar dina behov.

Personlig rådgivning

I behandlingen ingår personlig rådgivning utifrån ditt ödem, din sjukdom, dina erfarenheter
och ditt önskemål.

Individuell behandlingsplan

Tillsammans kan vi lägga upp en behandlingsplan för bästa resultat, eller så kan du bara
komma och njuta av en behandling.

Kunskap ger trygghet

För att kunna ta hand om dig själv på bästa sätt behöver du kunskap och insikt om dina
besvär och behov.

Christina Ragnö - Lymfterapeut

Christina Ragnö

Medicinsk Lymfterapeut

Jag är legitimerad arbetsterapeut och medicinsk lymfterapeut. Jag gick utbildningen för den medicinske lymfterapeuten Tom Väisänen i samarbete med Lymfterapi i Finland rf. enligt Földi-kliniken med Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

  • Svenska Ödemforbundet logotyp

Samlad kunskap och fakta:

Här kan du läsa mer relevant fakta och information om lymfsystemet och behandlingar.

Lymfdränage: så fungerar det!

Mina lymfbehandlingar följer principen Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) och här ingår manuellt lymfdränage och för att behandlingen skall ge bästa resultat efterföljande bandagering. Manuellt lymfdränage är en lymfflödes-stimulerande massage vars uppgift är att, genom att Läs mer…

Om lymfödem

Lymfödem är en svullnad i vävnaderna beroende på en underfunktion i lymfsystemet, som orsakas av en bristande transportkapacitet i lymfsystemet. Lymfödem kan bero på ett medfött svagt lymfsystem (primärt lymfödem) eller att man p.g.a. sjukdom Läs mer…

Om lymfsystemet

Lymfsystemet finns som ett nätverk i alla delar av vår kropp och består av de allra minsta kärlen s.k. lymfkapillärer, där uppsamlingen av lymfvätskan sker. Vätskan transporteras vidare i allt grövre lymfkärl och renas sedan Läs mer…