LymphaTouch

Om LymphaTouch®:

LymphaTouch® är ett medicinsk-tekniskt behandlingshjälpmedel för att minska svullnad och smärta vid primära och sekundära lymfödem.
Apparaten används även för ärrbehandling, att minska svullnad efter trauma och vid postoperativ svullnad. LymphaTouch använder negativt tryck och mekanisk vibration för att aktivera vävnaden och flödet i kroppen. Behandlingen är en effektiv men skonsam och behaglig behandling, där man kan variera tryck, tid och lägga till mekanisk vibration som aktiverar lymfsystemet och mjukar upp fibroser.

För ytterligare information tryck här