Egenvårdsskola

Om egenvårdsskola:

Här får du en kort repetition om lymfsystemet och vad du kan göra själv för att förbättra din situation genom bl.a. enkla egenstrykningar.
Vi går igenom teorin kring egenvård. Med hjälp av lätta strykningar i lymfflödets riktning, s.k. egenmassage kan du lära dig att stimulera lymfsystemet att transportera bort överskottsvätska och slaggprodukter. Andningen är en viktig del i att öka lymfflödet och vi övar praktiskt både egenmassage och andning.