Om företaget och mig

Christina Ragnö: Lymfterapeut

“Nästan allt jag kan har jag lärt mig från mina patienter”


Om mig: Christina Ragnö

Jag är Legitimerad arbetsterapeut och medicinsk lymfterapeut.
Jag gick utbildningen för den medicinske lymfterapeuten Tom Väisänen i samarbete med Lymfterapi i Finland rf. enligt Földi-kliniken med Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). https://www.lymfterapiutbildning.se
Efter min examen arbetade jag som lymfterapeut vid LymfRehabenheten, Sfären, Bräcke diakoni med både dagvård, slutenvård och primärvård.
Startade så mitt företag och hoppas nu kunna arbeta fler år till med att stödja patienter i sin behandling.

Tidigare erfarenheter

Jag började min bana på barn- och vuxenortopeden på Karolinska Universitetssjukhuset, var under ett tag på Barnhabiliteringen på Eugeniahemmet och senare verksam med att bygga upp Hjälpmedelscentralen på Norrbacka. Tjänstgjorde även fyra år på deltid som administratör för Ortopedtekniska hjälpmedel vid Ortopedkliniken

År 1990 fick jag ansvar för Armprotesenheten och följde med verksamheten vid flytt till Röda Korsets sjukhus 1994. Efter några år blev jag verksamhetschef för Protesenheten (Gåskolan, Armprotesenheten och en Ortopedteknisk läkarmottagning) och blev även senare samordnare för verksamheten, men då i Bräcke diakonis regi.
Nu för tiden vikarierar jag ibland på Handmottagningen, Region Gotland samt driver min egen verksamhet.

Jag är medlem i:

Svensk förening för Lymfologi
(SFL)
https://www.lymfologi.se/

Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län
(Lymf S)
https://lymfs.se/

Svenska Ödemforbundet logotyp

Svenska Ödemförbundet
(SÖF)
https://www.svenskaodemforbundet.se/