Om lymfödem

Publicerat av Christina Ragnö den

lymfterapeut - lymfterapi

Lymfödem är en svullnad i vävnaderna beroende på en underfunktion i lymfsystemet, som orsakas av en bristande transportkapacitet i lymfsystemet.

Lymfödem kan bero på ett medfött svagt lymfsystem (primärt lymfödem) eller att man p.g.a. sjukdom ofta cancer genomgått kirurgi där man avlägsnat lymfknutor och/eller erhållit cellgifter(cytostatika) och strålbehandling (sekundärt lymfödem) vilket skadat lymfsystemet.

Lymfödem är vanligtvis ett kroniskt tillstånd. Den bristande transportkapaciteten leder till att det blir en ansamling av vätska under huden i området mellan cellerna i vävnaderna det s.k. Interstitium som leder till en svullnad. Vanligast är svullnad på arm eller ben, men kan även uppträda i huvud- och halsområdet, kring bröstet eller i underlivet.

Lymfödem kan även uppkomma efter att man råkat ut för en olycka och skadat lymfsystemet. Lymfödemet kan ge problem vad gäller nedsatt rörlighet, och försämrad arbetsförmåga, men också en besvärande tyngd- och spänningskänsla, diffus smärta och inte minst utseendemässiga problem som att hitta kläder, vilket sammantaget även kan ge psykiska
påfrestningar.

Tidiga symtom kan vara att du känner en spännings- och tyngdkänsla i den drabbade
kroppsdelen. Att du får en trötthetskänsla i armen eller benet och att du får en synlig
svullnad. Behandlas inte lymfödemet kan en förvärring ske.Kategorier: Kunskap och fakta