Lymfdränage: så fungerar det!

Publicerat av Christina Ragnö den

lymfterapeut - lymfsystemet

Mina lymfbehandlingar följer principen Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) och här ingår manuellt lymfdränage och för att behandlingen skall ge bästa resultat efterföljande bandagering.

Manuellt lymfdränage är en lymfflödes-stimulerande massage vars uppgift är att, genom att förskjuta huden och underliggande vävnad, stimulera lymfkapillärerna att ta upp den vätska som har samlats mellan cellerna i den svullna kroppsdelen.
Bandageringen gör sedan som en kompression för att bibehålla det ökade flödet.

Tilläggsbehandlingar kan vara lymftejpning eller aparatbehandling

För ytterligare information se:
Lymfödem – 1177 Vårdguiden
Svenska Ödemförbundet – SÖF
Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län – Lymf-S.

Kategorier: Kunskap och fakta