lymfterapeut - lymfsystemet

Lymfdränage: så fungerar det!

Mina lymfbehandlingar följer principen Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) och här ingår manuellt lymfdränage och för att behandlingen skall ge bästa resultat efterföljande bandagering. Manuellt lymfdränage är en lymfflödes-stimulerande massage vars uppgift är att, genom att förskjuta huden och underliggande vävnad, stimulera lymfkapillärerna att ta upp den vätska som har samlats Läs mer…

lymfterapeut - lymfterapi

Om lymfödem

Lymfödem är en svullnad i vävnaderna beroende på en underfunktion i lymfsystemet, som orsakas av en bristande transportkapacitet i lymfsystemet. Lymfödem kan bero på ett medfött svagt lymfsystem (primärt lymfödem) eller att man p.g.a. sjukdom ofta cancer genomgått kirurgi där man avlägsnat lymfknutor och/eller erhållit cellgifter(cytostatika) och strålbehandling (sekundärt lymfödem) Läs mer…

Om lymfsystemet

Lymfsystemet finns som ett nätverk i alla delar av vår kropp och består av de allra minsta kärlen s.k. lymfkapillärer, där uppsamlingen av lymfvätskan sker. Vätskan transporteras vidare i allt grövre lymfkärl och renas sedan i våra lymfknutor, som tar hand om slaggprodukterna. I lymfsystemet ingår förutom lymfkärlen flera lymfatiska Läs mer…